Analýzy September 2023

Ako hospodária politické strany?

FinStat sa pred voľbami pozrel na hospodárenie politických strán z hľadiska účtovných závierok. V analýze sa dozviete, ktoré politické strany si plnia svoje povinnosti pri vypracovaní a zverejňovaní účtovných závierok, ktorá politická strana má najväčší majetok a ktoré strany sú najbohatšie alebo najviac zadlžené. 

Zhrnutie:

  • V súčasnosti je na Slovensku aktívnych 59 zo 168 politických subjektov. Zvyšných 108 je v likvidácii a len jedna strana je v konkurze.
  • Medzi „najbohatšie“ strany patria spravidla tie, ktoré v posledných parlamentných voľbách 2020 preliezli 3 % hranicu, čím sa kvalifikovali na prijatie štátneho príspevku za voľby. S tým súvisia aj celkové výnosy strán, ktoré sú najvyššie práve v rokoch konania parlamentných volieb.
  • Okrem štátneho príspevku za voľby žijú strany prioritne z darov a pôžičiek a marginálne z členských príspevkov. Najväčšie dary v roku 2022 dostala strana HLAS – sociálna demokraciaTeam Bratislava či Kresťanskodemokratické hnutie. Najväčší objem pôžičiek z kandidujúcich strán má podľa výročných správ Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ a SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.
  • Najväčšie výdavky má SMER – sociálna demokracia, a to prevažne na fungovanie strany a propagáciu. Aj výdavky ostatných strán slúžia najmä na bežný chod a propagovanie. Marginálne použijú prostriedky na mzdy zamestnancov strán. Napríklad OĽANO malo v roku 2022 len jedného zamestnanca, ktorý mal priemernú hrubú mzdu vyše 7-tisíc eur. 
  • Z hľadiska aktív majú strany najviac peňazí na bankových účtoch a v hotovosti. Zvyšok aktív tvorí nehnuteľný majetok v podobe stavieb a pozemkov. V tejto oblasti je „najbohatšou“ stranou SME RODINA, ktorej hodnota stavieb predstavuje viac ako 2,5 milióna eur. Výnimkou spomedzi strán je Sloboda a Solidarita, majúca vyše 1,8-miliónový podiel vo vlastnej spoločnosti Liberálny dom s. r. o., ktorá vlastní budovu ich centrály v Bratislave. 

 

Ministerstvo vnútra SR eviduje na Slovensku celkovo 168 politických strán, z ktorých je 108 v likvidácii a jedna – strana VLASŤ – je v konkurze. Zvyšných 59 strán je formálne funkčných. Od roku 2015 podalo účtovnú závierku aspoň raz 55 z nich, a to vrátane strany VLASŤ. Do nadchádzajúcich parlamentných volieb kandiduje približne tridsiatka z nich.  

Väčšinu výnosov majú strany zo štátneho rozpočtu

Celkové výnosy 55 strán (vrátane strany VLASŤ) dosiahli v predvolebnom roku 2022 viac ako 18,8 milióna eur. Väčšinu z nich nadobudli najväčšie politické strany ako SMER – sociálna demokracia, OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK (ďalej len „OĽANO“), SME RODINAKotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko alebo Sloboda a Solidarita.

Celkové výnosy politických strán v jednotlivých rokoch

Celkové výnosy strán sú najvyššie vždy vo volebnom roku, keďže 50 až 90 % z nich tvorí štátny príspevok za voľby. Ten dostanú všetky strany, ktoré dosiahnu v parlamentných voľbách viac ako 3 % hlasov. Celkovo ide o 3 príspevky, a to príspevok za hlasypríspevok na činnosť a príspevok na mandát.

V prípade príspevku za hlasy ide o jednorazový príspevok na jeden hlas vo výške 1 % priemernej mesačnej mzdy v roku, ktorý predchádzal voľbám. Príspevok na činnosť sa ráta rovnako, avšak je rozdelený na 48 mesiacov a vypláca sa postupne. Výpočet príspevku na mandát je komplikovanejší. Strana za prvých 20 mandátov získa tridsaťnásobok priemernej mesačnej mzdy a za ďalšie mandáty získa dvadsaťnásobok priemernej mzdy.

Politická stranaCelková suma
OĽANO 19 860 319 €
SMER – sociálna demokracia14 670 258 €
SME RODINA6 913 115 €
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko6 750 166 €
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU4 156 647 €
Sloboda a Solidarita5 236 910 €
ZA ĽUDÍ4 852 023 €
Kresťanskodemokratické hnutie2 776 184 €
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť2 332 385 €
Slovenská národná strana1 887 467 €
DOBRÁ VOĽBA1 826 374 €
Celková suma štátneho príspevku za parlamentné voľby v roku 2020

Práve tieto tri príspevky sú súčasťou dotácií, ktoré vo volebných rokoch tvoria drvivú väčšinu výnosov strán a v ostatných rokoch zvyčajne viac ako polovicu. Druhou najväčšou položkou výnosov sú výnosy z použitia fondu. Dané výnosy sme od roku 2015 zaznamenali len pri troch stranách: SMER – sociálna demokracia, SME RODINA a Slovenská národná strana, ktorá ich vykázala len raz v roku 2019. V rámci tejto položky sa eviduje použitie fondov tvorených zo zisku z predošlých rokov. 

Jednotlivé položky sumárnych výnosov politických strán

Treťou najväčšou položkou sú prijaté príspevky od fyzických osôb. Do tejto položky výnosov môžeme v zásade radiť aj prijaté dary, pod ktoré by formálne mali spadať nepeňažné dary, ako napríklad dlhodobý majetok určený na ďalšie darovanie alebo zásoby. Pod prijaté príspevky od fyzických osôb by mali spadať prijaté príspevky alebo nároky na príspevky od fyzických osôb. 

V realite ale strany účtujú pod obe položky prijaté dary a príspevky od bežných ľudí, ale aj členov politickej strany. Príkladom je Progresívne Slovensko, ktoré malo v roku 2020 prijaté príspevky a dary od fyzických osôb v účtovnej závierke pod prijatými darmi a v roku 2022 pod prijatými príspevkami od fyzických osôb. Spravidla prispievajú najviac najvýznamnejší členovia strán. 

V roku 2021 a 2022 mala najvyššie príspevky od fyzických osôb a dary strana HLAS – sociálna demokracia(viac ako 466-tisíc v roku 2022 a viac ako 255-tisíc v roku 2021). Najviac jej darovali hlavní členovia strany alebo podnikatelia, ktorí kandidovali v komunálnych voľbách. HLAS  od vzniku strany v roku 2020 z prijatých príspevkov a z príspevkov od členov viac ako 90 % výnosov. Dôvodom je fakt, že HLAS vznikol až po voľbách, a tak mu iné ako financovanie prostredníctvom darov alebo pôžičiek neostávalo. 

Politická strana20182019202020212022
HLAS – sociálna demokracia119 333 €255 697 €466 034 €
Team Bratislava297 533 €
Kresťanskodemokratické hnutie25 300 €338 055 €361 771 €1 555 €195 028 €
REPUBLIKA200 €48 000 €131 388 €
Progresívne Slovensko309 813 €240 031 €289 850 €33 031 €125 035 €
Sloboda a Solidarita18 073 €66 089 €70 906 €8 048 €111 921 €
ZA ĽUDÍ3 000 €124 132 €83 702 €
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. / ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny (ďalej len „Szövetség  – Aliancia“)20 092 €118 068 €500 €66 896 €
NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI236 971 €314 740 €36 390 €21 789 €62 916 €
DOMOV národná strana57 967 €
Strany s najvyššími darmi a príspevkami od fyz. osôb (zoradené podľa roku 2022)

*boldom sú vyznačené strany kandidujúce do parlamentných volieb v roku 2023

V roku 2022 bola druhou v poradí mestská strana Team Bratislava, ktorá v danom roku podporila súčasného primátora Bratislavy Matúša Valla. Team Bratislava nekandiduje do parlamentných volieb.

Treťou v poradí je Kresťanskodemokratické hnutie (ďalej len „KDH“) s príspevkami a darmi vo výške viac ako 195-tisíc eur. Medzi najväčších darcov KDH patril v roku 2022 napríklad akcionár firmy ESET Rudolf Hrubý, zubná ambulancia DENT-in, s.r.o., ktorú vlastnia Surákovci, alebo hokejista Juraj Mikúš. 

Za nimi nasleduje strana REPUBLIKA Progresívne Slovensko. V oboch prípadoch nájdeme medzi najväčšími darcami vedenie strany. Darcom strany Progresívne Slovensko je aj Peter Komorník, konateľ spoločnosti Slido, alebo Tomáš Polerecký, riaditeľ spoločnosti Translata, spol. s r.o. 

Poslednou výraznejšou položkou výnosov politických strán sú prijaté členské príspevky od samotných členov strán. Tie mala v minulom roku najvyššie REPUBLIKA, a to viac ako 52-tisíc eur. Ďalej nasleduje HLAS – sociálna demokracia (46-tisíc eur)KDH (viac ako 41-tisíc eur)Sloboda a Solidarita (27-tisíc eur) a SMER – sociálna demokracia (viac ako 23-tisíc eur).

Strany majú výšku výnosov z členských príspevkov, darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov obmedzenú legislatívnym stropom. Počas jedného volebného obdobia suma príjmov z týchto zdrojov nesmie presiahnuť 3,5 milióna eur, inak politická strana skončí v likvidácii. 

Najvyššie náklady na činnosť má dlhodobo SMER – sociálna demokracia

Výška nákladov jednotlivých strán v princípe reflektuje výšku výnosov. Dlhodobo najvyššie náklady na svoju činnosť má strana SMER a na ostatných miestach sa v jednotlivých rokoch striedajú strany ako OĽANO, Sloboda a Solidarita či Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

Celkové náklady strán v jednotlivých rokoch

Podobne ako pri výnosoch platí, že najvyššie sú náklady strán práve vo volebných rokoch (2016 alebo 2020), keďže strany míňajú svoje prostriedky na kampaň. 

Politická strana20182019202020212022
SMER – sociálna demokracia4 052 253 €7 049 901 €4 530 639 €3 411 395 €4 757 059 €
OĽANO1 115 313 €2 123 221 €2 787 087 €1 433 856 €2 789 389 €
SME RODINA403 844 €908 091 €1 367 171 €1 024 662 €2 283 698 €
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko881 188 €2 016 181 €1 738 587 €1 681 852 €1 750 319 €
Sloboda a Solidarita1 350 492 €2 335 736 €2 490 869 €927 410 €1 509 162 €
Kresťanskodemokratické hnutie374 685 €765 394 €1 304 636 €676 248 €1 018 959 €
Szövetség – Aliancia87 267 €2 258 892 €404 544 €727 213 €
HLAS – sociálna demokracia44 855 €319 938 €453 201 €
Slovenská národná strana871 153 €1 637 388 €1 618 791 €354 281 €363 231 €
Progresívne Slovensko499 524 €1 162 244 €1 070 004 €221 123 €360 702 €
Strany s najvyššími nákladmi (zoradené podľa roku 2022)

*boldom sú vyznačené strany kandidujúce do parlamentných volieb v roku 2023

Najväčšiu položku nákladov politických strán tvoria tzv. ostatné služby a osobitné náklady. Do ostatných služieb účtujú náklady na bežnú činnosť strán a do osobitných nákladov výdavky na ťažiskové aktivity strán, ktoré súvisia s činnosťou, ako je propagácia a prezentácia strany. Z účtovných závierok vyplýva, že strany sem účtujú náklady na kampane vo volebných rokoch. 

Zloženie nákladov politických strán (2015 – 2022)

Ďalšou významnejšou položkou sú mzdové náklady, ktoré v zásade odzrkadľujú hrubé mzdy zamestnancov politických strán. V roku 2022 a 2021 len 9 strán niekoho zamestnávaloNajviac zamestnancov mal SMER(v oboch rokoch 32 zamestnancov). V minulom roku bola druhou v poradí Sloboda a Solidarita so 6 zamestnancami a treťou strana Szövetség – Aliancia s 5 zamestnancami. Pri väčšine strán vychádza priemerná hrubá mzda na zamestnanca od 2 000 do 3 000 eur. Výnimkou je len OĽANO,  ktoré v roku 2022 zamestnávalo jedného zamestnanca  s priemernou mesačnou mzdou viac ako 7 700 eur. 

Zvyšnú časť nákladov politických strán tvorí spotreba materiálu, do ktorej patria náklady na tankovanie, reklamné či propagačné predmety a ostatné menšie položky nákladov. 

Nezvyčajnú položku eviduje strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá posledných šesť rokov poskytuje príspevky iným účtovným jednotkám v státisícoch eur. Napríklad v minulom roku poskytla viac ako 495-tisíc eur, pričom jej celkové náklady boli 1,7 milióna eur. Strana vo výročnej správe bližšie nepopisuje, komu tieto prostriedky každoročne poskytuje. 

Najväčšie záväzky má Progresívne Slovensko

Osobitnou kapitolou je financovanie strán, ktoré sa ešte nezúčastnili volieb, alebo tesne nepreliezli hranicu 3 % na získanie dotácie. V takom prípade strany zvyčajne siahajú po daroch a príspevkoch od fyzických či právnických osôb (strana HLAS) alebo po komerčných úveroch od bánk či spoločností priaznivcov strán a od samotných členov strán (Progresívne Slovensko). 

V roku 2022 malo najvyššie záväzky Progresívne Slovensko (súčet dlhodobých a krátkodobých záväzkov), a to viac ako 721-tisíc eurDruhým subjektom s najvyššími záväzkami je strana ZA ĽUDÍ – viac ako 428-tisíc eur. Tretím v poradí sú Demokrati Slovenska so záväzkami vo výške skoro 400-tisíc eur. 

Medzi záväzky nepatria len úvery, ale aj nesplatené faktúry. Napríklad väčšinu záväzkov Demokratov Slovenska tvorí záväzok za reklamnú kampaň, ktorý eviduje voči súkromnej spoločnosti. Progresívne Slovensko má dlhy splatné do jedného roka vo výške 445-tisíc eur a úvery v hodnote vyše 250-tisíc so splatnosťou viac ako jedného roka. Zvyšok predstavujú záväzky z obchodného styku a záväzky voči Sociálnej poisťovni či zdravotným poisťovniam. V prípade strany ZA ĽUDÍ tvorí väčšinu záväzkov úver s istinou 418-tisíc eur v roku 2022 a 905-tisíc eur v roku 2021. SMER má naopak väčšinu záväzkov pochádzajúcich z obchodného styku alebo voči zamestnancom. KDH má z celkových záväzkov v hodnote viac ako 126-tisíc eur úver vo výške 100-tisíc eur a DOBRÁ VOĽBA zo záväzkov vyše 100-tisíc eur úver s istinou 75-tisíc eur

V záväzkoch sa ešte plnohodnotne neodráža kampaň na parlamentné voľby v roku 2023. Napríklad HLAS má z obchodného styku dlhodobé a krátkodobé záväzky dohromady niečo vyše 48-tisíc eur napriek tomu, že strana deklarovala čerpanie úveru na kampaň od Fio banky vo výške 2 miliónov eur. Strany navyše často využívajú aj peniaze od členov či priaznivcov strán. Progresívne Slovensko vo výročnej správe z roku 2022 uvádza, že má aj naďalej úver od  Michala Trubana, bývalého majiteľa spoločnosti Websupport s. r. o., alebo Petra Zálešáka, spolumajiteľa Nay Elektrodom, či Michala Meška, vlastníka Martinusu. Zároveň má niekoľko úverov so splatnosťou do 60 dní od volieb. Ostatné strany (ako napríklad OĽANO, SMER, Sloboda a Solidarita, SME RODINA alebo Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) nemajú vysoké záväzky, keďže na svoju činnosť si vystačia štátnym príspevkom za voľby a darmi od členov.

Strany spravidla splácajú väčšinu záväzkov po voľbách, pokiaľ sa im podarí dostať štátny príspevok za voľby.

Politická strana20182019202020212022
Progresívne Slovensko241 086 €1 543 880 €748 710 €637 065 €721 299 €
ZA ĽUDÍ2 698 212 €1 444 272 €926 089 €428 080 €
Demokrati Slovenska449 124 €449 245 €449 125 €449 125 €398 327 €
DOMOV národná strana301 616 €310 154 €317 382 €324 601 €331 673 €
SDKÚ – DS 321 219 €321 691 €321 731 €329 731 €296 979 €
SMER – sociálna  demokracia132 455 €181 593 €161 714 €153 831 €225 842 €
NOVA198 621 €196 190 €186 489 €140 191 €
Kresťanskodemokratické hnutie147 787 €1 083 615 €14 312 €20 815 €126 160 €
DOBRÁ VOĽBA (DV)434 317 €99 987 €99 333 €113 592 €
ŠANCA137 667 €105 300 €98 576 €99 480 €100 176 €
Výška krátkodobých a dlhodobých záväzkov (zoradené podľa roku 2022)

*boldom sú vyznačené strany kandidujúce do parlamentných volieb v roku 2023

Najmenej transparentným v kampani je SMER

Aj keď strana aktív v súvahe má v prípade politických strán niekoľko desiatok položiek, tak drvivú väčšinu aktív tvoria finančné účty, teda prostriedky na bankových účtoch a v hotovosti, alebo stavby pozemkyNajvyššie aktíva mala v roku 2022 strana OĽANO – viac ako 12,2 milióna, pričom väčšinu tvoria finančné účty (11,5 mil. eur), na ktorých sú prostriedky zo štátneho príspevku za voľby. Zvyšok predstavujú stavby (viac ako 400-tisíc eur) a dopravné prostriedky (190-tisíc eur).

Druhou v poradí je strana SMER – sociálna demokracia, ktorá má aktíva v hodnote viac ako 7,9 milióna eur. Väčšinu z toho tvoria finančné účty, ale približne 300-tisíc predstavujú stavby. OĽANO ani SMER neuvádzajú, o aké stavby presne ide. Zároveň SMER vlastní pozemky v hodnote vyše 50-tisíc eur. Treťou v poradí je Sloboda a Solidarita s hodnotou majetku viac ako 4 milióny eur. Vyše 50 % tvoria finančné účty a zvyšok podielové cenné papiere či podiely, ktoré predstavujú vyše 1,8 milióna eur. Ide najmä o podiel v spoločnosti Liberálny dom s. r. o., ktorá vlastní centrálu strany v Bratislave. 

Zloženie aktív politických strán (2015 – 2022)

Od ostatných strán sa v zložení majetku odchyľuje aj SME RODINA, ktorá vlastní stavby v hodnote 2,5 milióna eur, čo je najviac spomedzi všetkých strán, a pozemky v hodnote skoro 75-tisíc eur. Väčšinu tvoria priestory v centre Bratislavy, kde sídli aj Fun rádio, ktoré vlastní predseda strany SME RODINA Boris Kollár. Mimochodom, v celej budove, v ktorej sídli aj Fun rádio, sú podľa katastra len dvaja vlastníci – samotná strana a spoločnosť, ktorá nie je prepojená na spoločnosti predsedu strany. SME RODINA priestory rádiu prenajíma, čo je vidieť aj na výnosoch z prenájmu majetku, ktoré dosiahli v roku 2022 viac ako 130-tisíc eur. 

Nenápadný podiel vlastní aj SMER. Ide o necelých 7-tisíc eur v spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., ktorej konečným užívateľom výhod je Robert Kaliňák. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby sa agentúra nevyužívala netransparentným spôsobom v prebiehajúcej kampani. Na transparentných účtoch by mali strany zverejňovať náklady na svoju kampaň, ktoré nesmú presiahnuť 3 milióny eur od začiatku kampane, a z rozpisu na transparentnom účte by malo byť zrejmé, na čo strana prostriedky použila. Strana SMER má na svojom účte najväčšie výdavky práve na svoju firmu, pričom z popisu nie je známe, ako sú tieto prostriedky použité. Transparency International Slovensko označilo kampaň strany SMER za zatiaľ najmenej transparentnú.

Podľa účtovných závierok podniká Agentúra SMER len za účelom dodávania služieb samotnej strane. Hodnota objednávok od strany je takmer totožná s výnosmi samotnej spoločnosti. V roku 2020 to bolo necelých 800-tisíc eur, v roku 2021 viac ako 570-tisíc eur a v roku 2022 vyše 820-tisíc eur. Spoločnosť je navyše od roku 2019 v strate a v roku 2022 vygenerovala stratu bezmála 260-tisíc eur. Zaujímavosťou je, že Robert Kaliňák si ako jediný štatutár každoročne vypláca odmenu. Od roku 2020 je to každý rok 60-tisíc eur.

Podobný trik pri financovaní kampane chcela pravdepodobne využiť aj strana Modrí, Most-Híd, ktorú sme neanalyzovali, keďže vznikla až v tomto roku, a preto nemá podanú ani jednu účtovnú závierku. Strana na billboardoch uviedla ako objednávateľa firmu, ktorá oficiálne ešte ani neexistovala. Strana chcela len odkúpiť už založenú firmu, premenovať ju a využiť trik ako strana SMER, teda posielať z transparentného účtu peniaze svojej spoločnosti, ktorá by následne objednávala reklamné služby. Nakoniec sa strana touto cestou nevybrala a billboardy musela prelepiť s tým, že už ako objednávateľa uvádzala samotnú politickú stranu. 

Martin Lindák
Martin Lindák Finančný analytik
martin.lindak@finstat.sk