Analýzy November 2023

IT sektor na chvíľu ohrozila pandémia, vrátil sa ale väčší a silnejší.

Sektor informačných technológií na Slovensku dlhodobo rastie počtom podnikajúcich firiem a aj tržbami či ziskovosťou. Jedinou výnimkou boli pandemické roky 2020 a 2021. Najväčšími firmami sú známe firmy z telekomunikačného sektora, ako je TelekomOrangeSwan či O2 nadnárodné spoločnosti z oblasti vývoja softvéru či predaja informačných technológií, ako je ESET, IBM, Dell, AT&T alebo Accenture.

V IT sektore podniká viac ako 42-tisíc spoločností

V oblasti informačných technológií podniká na Slovensku 42 558 spoločností, z čoho aktívnych (podali v danom roku účtovnú závierku) je viac ako 36-tisíc. Medzi spoločnosti z IT sektora patria nielen softvérové spoločnosti, ale aj tie, ktoré elektroniku či technológie predávajú, prípadne podnikajú v oblasti telekomunikácií či pôsobia v konzultantskej a poradenskej sfére súvisiacej s IT. 

Počet spoločností z odvetvia IT, ktoré podali účtovnú závierku

Vyše 36-tisíc podnikov zarobilo v roku 2022 viac ako 14 miliárd eur, pričom medziročne im tržby rástli o 7,8 %. Oproti medziročnému rastu v roku 2021 je to navýšenie o 1,4 p.b. Okrem roku 2020, v ktorom odvetviu kvôli pandémii klesli tržby medziročne o 431 miliónov eur, resp. o 3,4 %, tržby IT sektora dlhodobo rastú. 

Aj keď spoločnostiam v pandemickom roku klesli tržby, zásadne viac z nich sa neocitlo v strate. Kým v roku 2019 bolo v zisku 65,2 % spoločností, tak v roku 2020 podiel klesol iba na 64,6 %.

 201420152016201720182019202020212022
Spoločnosti v zisku12 17313 92015 10916 43017 57118 73019 53420 91721 654
Spoločnosti
v strate
7 4727 6628 3089 1509 33310 01710 72511 13011 491
Podiel spoločností 
v zisku
62,0 %64,5 %64,5 %64,2 %65,3 %65,2 %64,6 %65,3 %65,3 %
Počet spoločností v strate a zisku v jednotlivých rokoch

Najväčšími spoločnosťami odvetvia sú nadnárodné spoločnosti z telekomunikácií, výroby softvéru alebo predaja výpočtovej techniky. Medzi tie patrí napríklad Slovak Telekom, a.s., ESET, spol. s r.o. alebo Orange Slovensko, a.s.Najväčšia dvadsiatka spoločností zarobila v roku 2022 viac ako 4,2 miliardy eur, čo predstavuje 30 % podiel na tržbách celého odvetvia. Od roku 2019 ich podiel stúpol o 2 p.b.

Tržby odvetvia

Aj keď pandémia okresala tržby IT sektora, čistý zisk spoločnostiam v roku 2020 neklesol a firmy ho dokázali o 3,5 % zvýšiť. O rok neskôr čistý zisk podrástol o viac ako 30 %.

Vďaka tomu dokázali firmy zvýšiť aj svoje ziskové marže. Kým v roku 2019 zarobili z jedného eura tržieb 8,4 eurocenta, tak v roku 2022 išlo o necelých 11 centov. Zisková marža kontinuálne rástla od roku 2017.

Prvá dvadsiatka spoločností mala priemernú ziskovú maržu v posledných troch rokoch horšiu od úrovne celého sektora, prípadne rovnakú. Dôvodom je, že v prvej dvadsiatke je veľa spoločností, ktoré doplatili na pandémiu. Výnimkou je len niekoľko firiem, ktoré podnikajú prevažne v oblasti elektronického predaja, ktorému sa všeobecne počas pandémie v rokoch 2020 a 2021 darilo. 

Zisková marža spoločností v IT sektore

Najsilnejší je sektor výroby softvéru a hardvéru

Do IT sektora sme zaradili viacero ekonomických činností, ktoré by sa dali rozdeliť do troch IT odvetví, a to do telekomunikácií, veľkoobchodu a maloobchodu s informačnými technológiami a do výroby softvéru a hardvéru (vrátane konzultačnej činnosti). 

Najviac spoločností podniká v odvetví výroby softvéru a hardvéruv roku 2022 to bolo viac ako 37-tisíc firiem (89 % z celkového počtu). V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu podniká vyše 3 800 spoločností (9 % z celkového počtu) a najmenej ich podniká v oblasti telekomunikácií – len necelých 800 spoločností (2 % z celkového počtu).

Keďže v sektore výroby sofrvéru a hardvéru podniká najviac spoločností, dosahuje aj najvyššie tržby. V roku 2022 činili tržby bezmála 8,6 miliardy eur. Druhým v poradí je sektor veľkoobchodu a maloobchodu s elektronikou, ktorý dosiahol tržby vo výške 3,1 miliardy eur. Posledným je sektor telekomunikácií s tržbami vyše 2,3 miliardy eur. 

Tržby v odvetviach IT sektora

 201420152016201720182019202020212022
Telekomunikácie1 487 476 591 €1 585 014 463 €1 979 822 103 €1 938 383 970 €2 102 215 858 €2 176 038 753 €2 167 877 367 €2 167 413 100 €2 335 096 877 €
Veľkoobchod a maloobchod1 786 449 982 €2 541 390 768 €2 644 822 351 €2 671 114 521 €2 621 005 703 €2 935 152 615 €2 993 795 707 €3 194 003 345 €3 133 728 925 €
Výroba softvéru a hardvéru a iné4 878 999 068 €6 077 883 109 €5 787 244 070 €6 350 445 871 €6 948 063 711 €7 619 270 199 €7 136 801 244 €7 724 030 916 €8 630 753 097 €
Tržby v odvetviach IT sektora

Dlhodobo najvyššie ziskové marže sú práve v odvetví výroby softvéru a hardvéru. Výnimkou je len rok 2019, v ktorom mali telekomunikácie mierne vyššiu ziskovú maržu. V minulom roku dosiahol sektor výroby softvéru a hardvéru ziskovú maržu 13,3 %, pričom oproti roku 2021 marža klesla o 1,2 p.b. Druhým v poradí je sektor telekomunikácií, ktorý dlhodobo dosahuje ziskovú maržu na úrovni od 7 do 12 %Najnižšie marže dosahuje sektor maloobchodu a veľkoobchodu. V danom sektore sa zisková marža dlhodobo pohybujeod 1 do 3 %. Výnimkou je len rok 2022, v ktorom dosiahla vyše 4 %. Dôvodom je vysoký zisk (41 miliónov eur) spoločnosti Axians Slovakia s.r.o., ktorá sa zlúčila so spoločnosťou S&T Slovakia s. r. o. Nástupnícka spoločnosť má podľa účtovnej závierky zapísanú inú činnosť ako predošlá spoločnosť, tým pádom sa dostala do nášho výberu. 

Zisková marža v odvetviach IT sektora

Z hľadiska celkovej zadlženosti je na tom najhoršie sektor veľkoobchodu a maloobchodu, ktorý má  priemernú zadlženosť na úrovni 66 %, pričom v minulosti bolo vyše 70 % jeho aktív krytých cudzími zdrojmi. Naopak najlepšie je na tom sektor telekomunikácií, v ktorom je priemerná zadlženosť pod 50 %. Zaujímavosťou je, že zo štyroch najväčších operátorov má najvyššiu celkovú zadlženosť SWAN, a.s. Až 88 % aktív je krytých cudzími zdrojmi. Pre porovnanie, Orange alebo Telekom majú celkovú zadlženosť na úrovni 57,5 % a 25,3 %.

 201420152016201720182019202020212022
Telekomunikácie35,7 %45,4 %48,2 %48,5 %46,2 %47,9 %47,0 %47,1 %49,4 %
Výroba softvéru a hardvéru a iné64,2 %63,7 %61,7 %64,6 %62,7 %57,4 %54,9 %53,6 %55,8 %
Veľkoobchod a maloobchod78 %73 %74 %74 %71 %67 %65 %66 %66 %
Zadlženosť IT sektorov

Najmenej poškodila pandémia predajcom softvéru a elektroniky

Jediné spoločnosti, ktorým neklesli tržby, boli tie, ktorých hlavnou činnosťou je predaj elektroniky. Takou je napríklad ASBIS SK spol. s r.o., ktorá patrí medzi najväčších distribútorov informačných a telekomunikačných technológií, alebo ELEKTROSPED, a. s., ktorá prevádzkuje značku Datart. Prvej menovanej vzrástli v roku 2020 tržby o viac ako 45 % a druhej o vyše 36 %. Podobne silný mali aj rok 2021, v ktorom im vzrástli tržby o 23,5 %, resp. o 25,4 %. Dvojciferný rast tržieb v pandemickom roku zaznamenal aj SWAN, ktorý je prevádzkovateľom operátora Štvorka. Spoločnosť pokračovala v raste a podarilo sa jej rozšíriť počet aktívnych používateľov. Tržby jej v roku 2020 vzrástli o vyše 28 % a v roku 2021 o 25 %. Výnimkou bola aj spoločnosť PPA ENERGO s.r.o., ktorá sa zaoberá jadrovou energetikou a informačnými systémami, ktoré sú s ňou spojené. Jej tržby vzrástli v roku 2020 o vyše 33 %. Ostatné spoločnosti v roku 2020 dosiahli len mierny jednociferný rast a jedenástim spoločnostiam tržby klesali.  

V roku 2021 strojnásobila tržby spoločnosť Apcom Slovakia s. r. o., ktorá je oficiálnym autorizovaným distribútorom značky Apple. V roku 2021 presiahla tržby 100 miliónov eur a v roku 2022 až 176 miliónov eur. V roku 2022 strojnásobila tržby aj spoločnosť SWAN – najmä vďaka zlúčeniu so spoločnosťou Swan Mobile. Medzi najväčšie spoločnosti IT biznisu patria dlhodobo telekomunikačné spoločnosti Telekom a Orange, ktoré sú v prvej trojke so spoločnosťou ESET, zaoberajúcu sa kyberbezpečnosťou a vývojom antivírusového softvéru. Okrem spomínaných spoločností patrí medzi významné IT spoločnosti aj WESTech, spol. s r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou elektroniky a okrem iného je vlastníkom predajní iStores, siete prémiových predajní výrobkov Apple a príslušenstva k nim. Rovnako sú medzi významnými IT spoločnosťami aj známe nadnárodné spoločnosti ako DellAT&TDXC či IBMalebo Accenture.

Martin Lindák
Martin Lindák Finančný analytik
martin.lindak@finstat.sk