Analýzy Január 2024

České firmy boli v roku 2023 v platení daní spoľahlivejšie ako slovenské

Indexy daňovej spoľahlivosti, resp. ich obdoby sú nástrojmi finančných správ, ktoré majú motivovať podnikateľov plniť si svoje povinnosti. Zároveň slúžia aj ako metrika spoľahlivosti spoločnosti či živnostníka pre ostatných podnikateľov. V tejto analýze hodnotíme daňovú spoľahlivosť firiem a živnostníkov na Slovensku (index daňovej spoľahlivosti) a v Česku (nespoľahliví platcovia a nespoľahlivé osoby) v roku 2023.

Kľúčové zistenia:

  • Slovensko malo v roku 2023 vyšší podiel nespoľahlivých subjektov ako Česko. Na Slovensku medzi menej spoľahlivé subjekty patrili 4 % firiem a 0,5 % živnostníkov. 
  • V Česku bolo za nespoľahlivých platcov označených vyše 0,3 % firiem a 0,03 % živností a za nespoľahlivé osoby 2 % firiem a 0,07 % živnostníkov. 
  • Zvyšok firiem na Slovensku hodnotila Finančná správa SR ako spoľahlivé, resp. veľmi spoľahlivé a len vyše 41-tisíc subjektov spadalo do kategórie nehodnotené. Spomedzi živností bolo skoro 750-tisíc živnostníkov nehodnotených (71,4 %).
  • V Česku je najvyšší počet „nespoľahlivcov“ v stavebníctve a v sektore predaja a prenájmu nehnuteľností. 

V analýze sa ešte dozviete:

  • prečo finančná správa v Česku a na Slovensku vyhodnocuje daňovú spoľahlivosť podnikateľov a čo im prináša kladné či záporné hodnotenie;
  • v ktorých odvetviach na Slovensku a v Česku podnikalo v roku 2023 najviac menej spoľahlivých firiem a živnostníkov alebo nespoľahlivých platcov a osôb;
  • koľko z nespoľahlivých firiem je v likvidácii, v konkurze či reštrukturalizácii, prípadne má na krku platobný rozkaz;
  • ktoré známe spoločnosti sa ocitli medzi daňovo nespoľahlivými subjektami;
  • v akých krajoch a okresoch sídli najviac nespoľahlivých subjektov.

Kompletná analýza daňovej spoľahlivosti spoločností na Slovensku a v Česku je dostupná v službe FinStat Premium.