Analýzy Máj 2021

Analýza predbežných výsledkov firiem za rok 2020

FinStat na začiatku mája neprináša podrobnú analýzu výsledkov nefinančných podnikov za účtovný rok 2020, keďže v mnohých dôležitých odvetviach ešte chýbajú čísla za väčšinu kľúčových hráčov. Niektoré branže, ale už teraz poskytujú solídne indície o vývoji, alebo aspoň zaujímavé momenty, na ktoré chceme čitateľa upozorniť.

Viac stávkujeme, menej cestujeme

Z lanských hospodárskych výsledkov sa môžu radovať obchodné reťazce, kuriéri či poisťovací makléri. Naopak hlavu v smútku musia mať hotelieri, reštaurácie alebo prevádzkovatelia kúpeľov a leteckej infraštruktúry.

Hravý národ

V rebríčku desiatich najväčších firiem podľa pridanej hodnoty dosiahnutej v roku 2019 sa umiestnili až tri stávkové spoločnosti. Dve najväčšie výsledky za rok 2020 ešte nezverejnili. No čísla tretej, štátneho Tiposu, naznačujú, že stávkový biznis vlani na Slovensku prekvital. Tržby totiž Tiposu stúpli o viac ako štvrtinu a čistý zisk skoro o 30%.

Spoločnosti z odvetvia hazardu, ktoré prevádzkujú kamenné kasína a herne, však obraz úspešného biznisu nateraz dramaticky „kazia“. Všetky totiž padli do strát alebo si straty výrazne prehĺbili. Najväčšie absolútne zhoršenie výsledku zaznamenali Ariola, ktorá prevádzkuje herne Excel, či Slov-Matic, prevádzkujúci sieť herní s hracími automatmi.

Navyše, predbežné zhoršenie hospodárskeho výsledku odvetvia, ktoré sa prepadlo do straty, prikrášľuje „zlepšenie“ hospodárenia neaktívnej spoločnosti Slovenské lotérie. Tá tvorbou a následným rozpustením opravných položiek k pohľadávkam premenila stratu na čistý zisk presahujúci 1,4 milióna eur.

Nižšia mobilita, prepad PHM

V prvej desiatke podnikov s najvyššou tvorbou pridanej hodnoty za rok 2020 už bude chýbať bratislavský Slovnaft. Ten z ruskej ropy rafinuje benzín a naftu, a palivá predáva nielen vo vlastnej sieti čerpacích staníc, ale aj v sieťach materskej skupiny MOL v okolitých krajinách. Jeho tržby klesli vlani o štvrtinu, teda o vyše 900 miliónov eur. Jediný segment, kde sa mu obrat aspoň nepatrne zvýšil, bola výroba plastov.

Navyše, zo zisku sa vlani prepadol do hlbokej straty, v dôsledku čoho je odvetvie rafinácie ropy zatiaľ najstratovejšie v domácej ekonomike. Slovnaft dominuje nateraz i rebríčku firiem s najväčším absolútnym prepadom EBITDA, čo je prevádzkový zisk pred zdanením zvýšený o odpisy a tvorbu opravných položiek k majetku a znížený o zisk/stratu z predaja majetku a materiálu.

Takýto vývoj zrejme nikoho neprekvapí, keďže už vyše roka prebiehajúca pandémia korona vírusu má výrazný dopad na mobilitu obyvateľstva, a teda i na spotrebu pohonných hmôt. Svedčí o tom aj prepad tržieb a ziskov najväčších obchodníkov s palivami – rakúskej skupiny OMV a poľského Orlen Unipetrol. Britská sieť Shell či menší Benzinol výsledky za rok 2020 zatiaľ nezverejnili.

Jediný hráč v „olejárskej“ branži, ktorému profit výraznejšie podrástol, je štátny Transpetrol. Ten prepravuje ropu na území Slovenska ropovodmi Družba a Adria. Zatiaľ čo mu tržby mierne klesli, čistý zisk poskočil o 46% na bezmála sedem miliónov eur. Hlavne preto, že vlani nevytváral také významné opravné položky k finančnému majetku ako v roku 2019.

Plynový kráľ

K výrobe, distribúcii a predaju elektriny nemožno zatiaľ nič užitočné konštatovať, pretože drvivá väčšina významných hráčov výsledky za rok 2020 nepublikovala. Vrátane Slovenských elektrární, ktoré dlhodobo patria medzi desať najväčších tunajších spoločností podľa pridanej hodnoty.

Výnimku v biznise s elektrinou predstavujú dve špecializované elektrárenské štátne spoločnosti: Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá riadi toky elektriny v rámci Slovenska a jeho prepojenie na prenosové sústavy okolitých krajín, a jej dcéra OKTE.

SEPS-u klesli tržby o tri percentá, ale zisk až o 14%. No podstatne dramatickejšie zhoršenie zaznamenalo OKTE, ktoré organizuje obchodovanie s elektrinou. Najmä pre prepad tržieb vyrobilo z kozmetické zisku skoro 91-miliónovú stratu. V rebríčku spoločností s najväčším poklesom EBITDA mu nateraz patrí druhé miesto za Slovnaftom.

Úplne opačný obrázok „maľujú“ plynárenské giganty, ktoré ovláda podnikateľ Daniel Křetínský. Jeho eustream, ktorý prepravuje plyn plynovodmi na území SR, vykázal ku koncu júla 2020 ročný čistý zisk prevyšujúci 360 miliónov eur. Pre pokles výnosov za tranzit plynu sa znížil, no ani nie o sedem percent. Eustream sa tak spolu s Volkswagenom udrží v čele rebríčka firiem s najvyššou pridanou hodnotou.

Výpadok profitu v eustreame viac než dostatočne vykompenzoval nárast zisku plynárenskej distribučnej firmy SPP – distribúcia. Za účtovný rok končiaci k 31.7.2020 stúpol skoro o polovicu na vyše 115 miliónov eur. Nepatrne jej stúpli aj tržby, ale hlavne pridaná hodnota, vďaka čomu nahradí Slovnaft v prvej desiatke najväčších podnikov za rok 2020.

Plynárenské kráľovstvo, do ktorého patrí i úspešná Nafta Gbely, uskladňujúca zemný plyn v zásobníkoch, zastrešuje Danielovi Křetínskému holding SPP Infrastructure. Tomu dividendové výnosy za účtovný rok končiaci 30.9.2020 klesli ani nie o štyri percentá. Čistý zisk dosiahol 584 miliónov eur. Z neho 51% patrí štátnemu Slovenskému plynárenskému priemyslu, ktorý absolútne dominuje v predaji plynu koncovým spotrebiteľom. Výsledky za rok 2020 zatiaľ nepublikoval.

Pomocná ruka štátu

Väčšina významných dopravcov v cestnej, leteckej, prímestskej či železničnej doprave lanské výsledky nepublikovala. No čísla predstavili kľúčové štátne firmy v branži, ktorá pocítila dopad pandémie veľmi citeľne. Kým Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) klesli tržby z mýta a diaľničných známok dovedna o 8,5% a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) padli tržby z prepravy osôb bezmála o 45%, obe si výrazne posilnili zisky.

No iba vďaka pomoci štátu. Profit NDS kráľovsky podporili prevádzkové dotácie, z ktorých významnú časť bude podnik ministerstvu dopravy vracať. A ŽSSK pomohli úhrady rezortu za výkony vo verejnom záujme, ktoré medziročne stúpli o osminu, respektíve o 38 miliónov eur.

Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré prevádzkujú fyzickú železničnú infraštruktúru, klesli tržby „len“ o osem percent. No napriek dotáciám od rezortu dopravy si stratu prehĺbili na sedemnásobok (-15,2 mil. EUR). Hlavne pre takmer päťpercentný nárast osobných nákladov, hoci počet zamestnancov železníc sa prakticky nezmenil.

Najdramatickejšie pandémia postihla leteckú infraštruktúru. Takmer o dve tretiny padli tržby Letovým prevádzkovým službám SR (LPS), ktoré riadia letovú prevádzku nad územím SR. Letisko Košice prišlo skoro o tri štvrtiny obratu, letisko v Sliači o 80% a v Piešťanoch „len“ o niečo vyše polovicu tržieb. Za vyše 20-miliónovú stratu štvorice môžu hlavne LPS, a to napriek tomu, že osobné náklady na letových dispečerov skresali o viac ako 60%.

Obchodníci oslavujú

Hoci najväčšie obchodné reťazce (Tesco, Lidl, Kaufland, Billa a Labaš) zverejnia výsledky za účtovný rok 2020 až v lete, aj z čísel menších hráčov možno s istotou vyčítať, že (malo)obchodu s potravinárskym či drogistickým sortimentom pandémia prospela. Pochopiteľne, s výnimkou špecializovaných obchodníkov, napríklad so značkovými odevami, obuvou alebo tabakom.

Najväčší predajcovia nábytku (IKEA, Jysk) si tržby i zisky (obaja nad desiatimi miliónmi eur) udržali. Ich uplynulý účtovný rok však skončil ešte v auguste, teda pred druhou a výraznejšou pandemickou vlnou. No trhová štvorka Tempo Kondela, ktorá má vo svojich výsledkoch už celý uplynulý kalendárny rok, obrat aj zisk posilnila dramaticky.

Z 25 spotrebných družstiev COOP Jednota, ktoré tvoria tretí najväčší obchodný reťazec na Slovensku podľa tržieb, už výsledky zverejnilo 23 (chýba družstvo Krupina a Humenné). Ich celkové tržby stúpli o 12%, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dvoj- až trojnásobne rýchlejšie tempo. Čistý zisk im poskočil dokonca o štvrtinu na 14 miliónov eur, najvyššie prinajmenšom za uplynulých päť rokov.

Aj menšiemu reťazcu, ktorý prevádzkuje sieť obchodov Terno, sa darilo, hoci hospodáril ešte so stratou. Ale najmenšou za ostatných päť rokov. Coop Jednota i Terno pritom podnikajú skôr v menších sídlach, s nižšou kúpnou silou. Preto možno smelo predpovedať, že i zahraničné obchodné reťazce pôsobiace na bonitnejších mestských teritóriách vykážu za účtovný rok 2020 rekordné cifry.

Agrobiznis brzdia ošípané

Predbežné údaje naznačujú, že obrat poľnohospodárov sa vlani o pár percent zvýšil, no ich čistý zisk klesol o tretinu, hlavne pre poklesy profitu chovateľov ošípaných či pestovateľov zeleniny, ale aj pre prehĺbenie straty vinohradníkov.

Najviac si vlani polepšili pestovatelia obilnín. Tržby im predbežne stúpli o desatinu, čistý zisk o osminu (upravené o výsledky PD Progres Selice a AT Abov, ktoré sa opierali najmä o zisky vo finančnej oblasti). Hoci trhovej jednotke Donau farm Kalná obrat stúpol iba o percento, vymanila sa z dlhoročných strát a vykázala najväčšie absolútne zlepšenie výsledku v branži.

Čísla zeleninárov kopírujú výsledky firmy Agromačaj, ktorá odvetviu s prehľadom dominuje. Tá vlani tržby o štvrtinu zvýšila, no čistý zisk sa jej prepadol o dve tretiny. Obrat spoločností v zmiešanom hospodárstve, ktoré sa zaoberajú rastlinnou aj živočíšnou výrobou, sa síce o pár percent zvýšil, celková strata subodvetvia sa (po očistení o čísla družstva Kalinovo v likvidácii, ktoré predvlani predalo majetok s výraznou stratou) prehĺbila na takmer dvaapolnásobok. Prispela k tomu aj trhová jednotka Farma Majcichov, ktorá sa po troch ziskových rokoch vlani opäť zosunula do mínusu.

Chovatelia hospodárskych zvierat si tržby vlani udržali, no čistý zisk sa im prepadol o viac ako polovicu. Podpísali sa pod to hlavne traja najväčší hráči, ktorí sa špecializujú na chov ošípaných. Najvýraznejší, vyše 3,4-miliónový prepad zisku zaznamenala Dan-Slovakia Agrar, trhová jednotka pod kontrolou dánskeho kapitálu. Útlm súvisí s poklesom odbytu, ktorý zapríčinil africký mor ošípaných (menší záujem ázijských odberateľov), ale aj korona kríza.

Penam pekárom prikrášlil zisky

U výrobcov potravín si na väčšie závery treba počkať, keďže výsledky zatiaľ nezverejnila väčšina veľkých mliekarov a syrárov, ani jednotka medzi spracovateľmi mäsa Mecom, donedávna zo skupiny Penta. O mierny pokles tržieb i zisku výrobcov trvanlivého pečiva sa zaslúžila trhová jednotka I.D.C. Holding, ktorá vyrába keksy pod značkou Sedita či čokoládové výrobky Figaro.

Mäsiarom tržby predbežne klesli o sedem percent. No ich čistý zisk doslova explodoval na šesťnásobok. A to hlavne pre prudký nárast profitu druhého najväčšieho spracovateľa červeného mäsa Tauris, i ďalších väčších producentov (Tauris Nitria, Róbert Gašparík), a napriek vyše štvormiliónovému prepadu výsledku EU Poultry, lídra v spracovaní hydinového mäsa.

V segmente pekárov chleba a pečiva došlo k poklesu tržieb, ale za výrazné zlepšenie celkového výsledku môže hlavne líder trhu Penam zo skupiny Agrofert českého premiéra Andreja Babiša. Penam totiž vlani nevytváral opravné položky k finančnému majetku, vďaka čomu dramaticky skresal vyše päťmiliónovú stratu vykázanú v roku 2019. Bez prikrášľujúceho vplyvu lídra by pekári zaznamenali vyše 40-percentný pokles zisku.

Hamburgery istia gastro

Predbežné vlaňajšie štatistiky poukazujú na vyše 80-percentný prepad tržieb cestovných kancelárií a agentúr a presun zo zisku do zatiaľ 5-miliónovej straty. Výrazná väčšina najvýznamnejších cestoviek výsledky za rok 2020 ešte nepublikovala, no všetkým väčším hráčom (ako napr. Koala Tours, TIP travel či Globtour) padal obrat rýchlejšie ako priemer v odvetví. To už má aj jednu väčšiu obeť korona krízy – Firo Tour, z úvodu druhej trhovej desiatky, ktorá šla do konkurzu začiatkom marca.

Tržby gastronomických prevádzok, medzi ktorými stále chýba niekoľko významných hráčov (Medusa Group Petra Štecka, gastroskupina Pavla Benčíka či Bratislavský Meštiansky Pivovar), vykazujú nateraz zhruba pätinový pokles, ale dramatické prehĺbenie celkovej straty na viac ako štvornásobok (vyše 21 mil. eur). Môžu za to hlavne klasické reštauračné prevádzky, pretože trhovej jednotke McDonald’s, ktorá predaj fast-foodu chytro presunula k okienkam a rozvozu, sa obrat znížil iba o štyri percentá. A čistý zisk sa jej podarilo udržať nad šiestimi miliónmi eur.

Účtovné kúzla v TMR

Jedny z najväčších zhoršení hospodárskeho výsledku v slovenskej ekonomike a z najvyšších odvetvových strát vykazujú hotelieri. Tržby im nateraz klesli medziročne o viac ako tretinu, ale hospodársky výsledok po zdanení sa z vyše 11-miliónového plusu prepadol do skoro 35-miliónovej straty.

Najviac k tomu prispela spoločnosť Tatry mountain resorts. Tá prevádzkuje zimné strediská, akvapark či reštaurácie. Z hotelových služieb inkasuje pritom len niečo vyše štvrtiny tržieb. Štvormiliónový čistý zisk premenila v účtovnom období, ktoré jej skončilo v októbri 2020, na stratu za bezmála 18 miliónov eur. Bez tvorby opravnej položky k úveru poľskej dcérskej spoločnosti by však hospodárila s kladným výsledkom, keďže 16-percentnému poklesu tržieb prispôsobila mzdové i ostatné prevádzkové náklady.

Miliónové straty utŕžili i prevádzkovatelia veľkých bratislavských hotelov Sheraton a Crowne Plaza alebo košického Double Tree by Hilton, ktorí patria do skupiny J&T. Zhruba jednomiliónový prepad zo zisku do straty zaznamenali i prevádzkovatelia bratislavského hotela Falkensteiner, tatranského Grand hotela Permon či odborárska hotelová sieť Sorea.

Labáky in, kúpele out

Z predbežných výsledkov vyplýva, že nemocnice a zubní lekári si zisky vlani udržali, všeobecní lekári o štvrtinu vylepšili a zdravotnícki špecialisti o osminu pohoršili. Výrazné zlepšenie tržieb aj profitu trhovej „laboratórnej“ jednotky Unilabs Slovensko (donedávna Alpha Medical) naznačuje, že z pandémie by mali profitovať hlavne zdravotnícke laboratóriá.

Naopak, najväčšie poklesy tržieb i hospodárskeho výsledku zaznamenávajú kúpele. Z miliónového zisku sa do bezmála päťmiliónovej straty prepadli najväčšie Slovenské liečebné kúpele v Piešťanoch. Výpadky tržieb v desiatkach percent však zaznamenali všetci významní prevádzkovatelia kúpeľov.

Lekárňam sa vlani podľa predbežných výsledkov podarilo zvýšiť tržby takmer o pár percent. No najväčšej lekárenskej sieti Dr. Max, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta, či lekárňam Benu vzrástol obrat až o pätinu. Lepšie tržby však zatiaľ vôbec neovplyvnili celkový čistý zisk odvetvia, ale ani trhovej jednotky, ktorej profit osciluje nateraz okolo 1,2 milióna eur.

Zdravotné poisťovne ani väčšina najvýznamnejších veľkoobchodníkov s farmaceutickým tovarom zatiaľ čísla za rok 2020 verejnosti nepredstavila. Donedávna jednu z najväčších farmadistribučiek Transmedic Slovakia však v januári poslali súdy do konkurzu, čo zrejme nesúvisí s jej výkonnosťou, ale so záujmami podnikateľa Františka Hodorovského, ktorý pred rokom ovládol druhú najväčšiu veľkodistribučnú firmu Unipharma.

Čierny rok pre Strabag

Stavebníctvo ako celok vykazuje zatiaľ desatinový pokles tržieb, ale bezmála 60-percentný prepad zisku. Dvakrát rýchlejší útlm obratu zažíva výstavba budov, ktorá sa zosypala do straty. Len polovičný pokles profitu, než je priemer celého stavebníctva, prezentujú špecializované stavebné podniky – subodvetvie, ktorému dominuje HB Reavis Management. Vlani mu síce tržby padli o tretinu, no z vyše 6-miliónovej straty vyčaroval kozmetický zisk, keď dramaticky skresal úroky platené prepojeným účtovným jednotkám.

Z prvej trojky firiem špecializovaných na výstavbu budov zverejnil čísla iba líder trhu. No kým Strabagu Pozemné a inžinierske staviteľstvo klesli tržby o štvrtinu, stredne veľkí hráči vykázali ešte rýchlejší útlm. Trhová jednotka zaznamenala bezkonkurenčne najdramatickejší prepad hospodárskeho výsledku, ktorý ale vlani (negatívne) a predvlani (pozitívne) ovplyvnila tvorba a rozpúšťanie opravných položiek a rezerv.

Najväčší stavbári cestnej infraštruktúry (D4R7 Construction, Doprastav, Skanska, Eurovia či Váhostav) lanské závierky zatiaľ neuložili. No v prvej desiatke už máme tri veľké firmy, z ktorých každá prežíva iný príbeh. Trhovej trojke síce tržby klesli len o dve percentá, zisk Strabagu sa však prepadol na nulu. Útlmu obratu totiž neprispôsobil kľúčové prevádzkové náklady.

Colasu (7.) tržby stúpli o dve tretiny, resp. o 30 miliónov eur, ale to len preto, že sa k 1.1.2020 zlúčil so spoločnosťou Cesty Nitra (10.). Ich kombinovaný obrat poklesol o 20 miliónov eur. Navyše, Colas si stratu vlani ďalej prehĺbil (na zatiaľ najväčšie mínus v odvetví výstavby ciest). Jedna z mála väčších firiem, ktoré vlani tržby podvihla, bola trhová päťka Granvia. Tá si robustný profit dokonca ďalej posilnila. No jej štátom garantované výnosy súvisia už iba s prevádzkou a údržbou časti rýchlostnej cesty R1.

Nový líder poisťovacích maklérov

Zo 40 najväčších poisťovacích maklérov chýbajú účtovné závierky za väčšiu časť z nich. Z publikovaných výsledkov lídrov však možno usudzovať, že lanský útlm domáceho dopytu túto branžu vážne nezasiahol. Jej tržby i čistý zisk stúpli len o pár percent, no novému lídrovi [1] odvetvia Partners Group SK jeho obrat poskočil až o desatinu. Tučné zisky trhovej jednotky a dvojky sa medziročne zmenili nepatrne, ale viacerým hráčom z prvej desiatky podrástli dvojciferným tempom.

Komótna pošta, draví kuriéri

Hoci tržby štátnej Slovenskej pošty, ktorá zabezpečuje univerzálne poštové služby, poklesli vlani ani nie o tri percentá, zo zisku sa prehupla do hlbokej, až 16-miliónovej straty. Dôvodom boli výrazný prepad ostatných výnosov, zvýšenie osobných nákladov i horší výsledok vo finančnej oblasti.

Naopak, poskytovateľom ostatných poštových služieb, medzi ktorých patria hlavne kuriéri, vlani „pšenka kvitla“. Kým tržby im predbežne stúpli viac ako o pätinu, čistý zisk sa viac než strojnásobil. Rentabilita tržieb sa strojnásobila na bezmála päť percent, čo znamená, že z každého utŕženého eura premenili na zisk päť centov.

Odvetvové trendy sa opierajú o zverejnené čísla najväčších troch, ale aj ďalších väčších hráčov. Tí všetci dosiahli (robustné) prírastky obratu i profitu. A zohľadňujú aj odchod firmy DHL Parcel zo slovenského trhu na začiatku roka 2020, ktorej biznis s doručovaním balíkových zásielok zo zahraničia na Slovensko prešiel na InTime[2], sesterský podnik spoločnosti Slovak Parcel Servis, ktorá je s prehľadom najziskovejším kuriérom na tunajšom trhu.

[1] https://www.opoisteni.sk/poistny-trh/poradcovia-sprostredkovatelia/ovb-novy-lider-na-poistnom-trhu-fingo-sk-skokan-roka-partners-group- najziskovejsi/c:19910/
[2] https://www.priestor.firemnereality.sk/clanky/2016/9/12/preco-odiisiel-dhl-parcel-zo-slovenska

Videohry ťahajú, navigácie stuhli

Nielen z domáceho dopytu žijú mnohé tunajšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú programovaním. Ako napríklad líder segmentu Pixel Federation, ktorý vyvíja videohry, alebo menší, no svetovo známy Sygic, ktorý mobilnými navigačnými aplikáciami konkuruje globálnym lídrom, ako sú Google, Apple či Waze. Lanský útlm Sygicu súvisí s radikálnym obmedzením cestovania, ktoré spôsobila pandémia korona vírusu.

Zisk odvetvia vlani nateraz stúpol o viac ako 9%. Hlavne vďaka jednotke Pixel Federation. Tá rentabilitu tržieb viac než zdvojnásobila na luxusné úrovne, aké vykazuje líder poisťovacích maklérov (17,5%). Za nárast tržieb odvetvia môže hlavne „staronová“ spoločnosť Deutsche Telekom IT & Telecommunications, do ktorej časť podniku vyčlenil košický T-Systems (dnes Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia).

Pixel Federation sa predbežne umiestnila v prvej desiatke spoločností s najvyšším prírastkom EBITDA. To mimochodom naznačuje aj to, že minuloročné výsledky neuložilo ešte mnoho veľkých podnikov, najmä v investične náročných priemyselných branžiach, na ktoré sa FinStat pozrie bližšie už čoskoro.

Kto by čakal, že v odvetví Počítačové programovanie nájde globálnu softvérovú firmu Eset, ktorá vyvíja antivírusový softvér, bude prekvapený. Firma s vyše polmiliardovým obratom figuruje v odvetví Ostatné služby týkajúce sa IT, s poskytovateľmi komplexných IT riešení, ako sú Tempest, IBM, Huawei, Lenovo, Ditec či Oracle. Žiadny z nich, a ani Eset, výsledky za rok 2020 zatiaľ neprezentoval. Bez nich odvetvie vykazuje zatiaľ mierny pokles tržieb i profitu.

Záverečný prehľad

Slovenskú ekonomiku ťahá priemysel, hlavne automobilový. Lanské výsledky však dosiaľ nezverejnila ani jedna automobilka, ani väčšina dodávateľov autodielov, najväčší výrobcovia ložísk, pneumatík či košický hutnícky konglomerát U.S. Steel. Na popredných miestach rebríčka najväčších spoločností podľa pridanej hodnoty chýbajú aj telekomunikační operátori, a ďalšie veľké subjekty.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad nefinančných podnikov, ktoré publikovali hospodárske výsledky za účtovné roky 2019 a 2020. Vyplýva z nej, že k 30.4.2021 uložila účtovné závierky za rok 2020 zatiaľ iba polovica z počtu spoločností, ktoré prezentovali závierky za rok 2019. Ide skôr o menšie firmy, keďže ich lanské tržby predstavujú zhruba tretinu obratu spoločností, ktoré publikovali výsledky za predminulý rok.

(mld. EUR)Účtovný rok 2019Účtovný rok 2020
Počet nefinančných podnikov230-tisíc118-tisíc
Celkové tržby214,776,2
Pridaná hodnota44,919,0
EBITDA18,08,2
Výsledok po zdanení8,13,9
Pavol Suďa
Pavol Suďa Hlavný analytik
pavol.suda@finstat.sk