Analýzy Marec 2024

Na exponovaných adresách sídli každý 13. subjekt

Na Slovensku ich využívajú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, na ktoré pripadá viac než tretina celkových daňovo-odvodových záväzkov. 

FinStat eviduje v Česku a na Slovensku bezmála 1 260 takzvaných exponovaných adries. Ide o adresné miesta, na ktorých si registrované sídlo uvádza buď vyšší počet obchodných spoločností, neziskových právnických osôb respektíve fyzických osôb podnikateľov. FinStat ich nazýva klastrové adresy. Alebo ktoré ako takzvané virtuálne sídlo propagujú konkrétni poskytovatelia, ktorých ponuku FinStat identifikoval vo verejne dostupných zdrojoch informácií.

Z celkového počtu vyše 1,5 milióna adresných miest zapísaných v českých a slovenských registroch predstavujú klastrové a virtuálne adresy ani nie jedno promile. No na týchto exponovaných adresách sídli až 7,3% z celkového počtu aktívnych registrovaných subjektov, čiže každý trinásty (a na Slovensku dokonca každý desiaty).

Pre ich obchodných partnerov, pre manažérov rizika v bankách ale aj pre samotných záujemcov o využívanie služieb poskytovateľov virtuálnej adresy môže byť užitočné zistiť, koľko a aké subjekty na danom hromadne využívanom adresnom mieste sídlia, prípadne v akej nehnuteľnosti (typ, vzhľad). Všetky tieto detailné informácie obsahuje nová Databáza exponovaných adries, ktorú prevádzkuje FinStat od začiatku tohto roka.

SRPočet fyzických osôbPočet právnických osôbSpoluČRPočet fyzických osôbPočet právnických osôbSpolu
Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava6 4675 01411 481Rybná 716/24, Praha6118 9579 568
Obchodná 559/37, Bratislava1 7732342 007Kaprova 42/14, Praha5864 7555 341
Račianska 1579/88B, Bratislava2581 5221 780Nové sady 988/2, Brno6853 5844 269
Jenisejská 2441/45A, Košice1 3233831 706Jaurisova 515/4, Praha4103 5483 958
Ružová 752/1, Zeleneč1 61101 611Lidická 700/19, Brno4023 1113 513
Tallerova 2/4, Bratislava181 1941 212Chudenická 1059/30, Praha5372 8463 383
Doležalova 3424/15C, Bratislava3947071 101Korunní 2569/108, Praha2232 9373 160
Lermontovova 911/3, Bratislava2228181 040Na Folimance 2155/15, Praha1162 8402 956
Ul. Andreja Kubinu 6937/16, Trnava1 02511 026Kurzova 2222/16, Praha5731 8592 432
Ševčenkova 1664/26, Humenné9382940Příkop 843/4, Brno2751 9912 266
Najviac exponované adresy v ČR a SR podľa počtu registrovaných právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (stav k 11.3.2024)

Prím drží Rača

Najfrekventovanejšia exponovaná adresa sa nachádza na Slovensku. V bytovom dome na Karpatskom námestí 10A v bratislavskej Rači. Sídlo podnikania si na nej uvádza vyše päťtisíc právnických osôb a bezmála šesťtisícpäťsto fyzických osôb podnikateľov. Nie je to však iba klastrová, ale aj virtuálna adresa, keďže službu zriadenia virtuálneho sídla na nej propaguje eseročka All4Net, ktorá v tejto obytnej budove vlastní jedinú bytovú jednotku s uvedeným popisným číslom 10A.

Spoločnosť ovládaná Lukášom Adamcom (menovec známeho košického speváka) na webovom sídle Mojesidlo.sk ponúka ďalšie štyri virtuálne adresy v Bratislave a dve v Nitre a Košiciach. Jej račianska adresa však drží ešte ďalší prím. Subjekty, ktoré na nej sídlia, dlhujú na daniach a odvodoch viac ako 116 miliónov eur. Záväzky k Finančnej správe, Sociálnej poisťovni, Všeobecnej zdravotnej poisťovni respektíve Zdravotnej poisťovni Union má prakticky každý tretí subjekt registrovaný na tejto adrese. Tých najväčších dlžníkov ovládajú zahraničné biele kone, najmä z krajín východnej Európy.

FinStat sa bližšie pozrel na tie slovenské exponované adresy, kde sa koncentrujú subjekty, ktoré verejnému sektoru dlhujú spolu aspoň 10 miliónov eur. Takých adresných miest je 36, pričom tri štvrtiny z nich sa nachádzajú v Bratislave. Celkový verejný dlh subjektov registrovaných na týchto 36 exponovaných adresách dosahuje bezmála jednu miliardu eur, čo je presná štvrtina verejného dlhu, ktorý pripadá na všetky aktívne právnické aj fyzické osoby podnikateľov. Pri týchto dlhovo najviac zaťažených exponovaných adresách je verejným dlžníkom minimálne každý štvrtý registrovaný subjekt, no nezriedka sú to aj tri zo štyroch.

Subjekty registrované na všetkých slovenských exponovaných adresách dlhujú štátu spolu 1,4 miliardy eur. To je viac než tretina záväzkov všetkých slovenských dlžníkov (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) k verejnému sektoru.

Najviac exponované adresy v SR a ČR

V Prahe lovia na Rybnej

Každá druhá slovenská, ale aj česká exponovaná adresa sa nachádza v príslušnom hlavnom meste. V Bratislave sídli 61% všetkých subjektov registrovaných na exponovaných adresách. Na druhom mieste slovenského rebríčka sú Košice a s väčším odstupom tri ďalšie krajské mestá Trnava, Prešov a Žilina. Z menších sídel sú vychytené adresy v Senci, Komárne, Dunajskej Strede či v Štúrove.

V Česku dominuje hlavné mesto ešte viac. Na pražských uliciach si totiž sídlo uvádza vyše 78% subjektov, registrovaných na českých exponovaných adresách. S výrazným odstupom nasledujú moravské metropoly. Z menších miest vystupujú z radu Třinec, Most, Kladno, Frýdek-Místek či Havířov.

(stav k 25.2.2024)Počet adries v SRPočet adries v ČR
>1000923
100-1000255376
65-99187333
Menej významné virtuálne adresy (1-64)4332
Spolu:494764
Exponované adresy podľa počtu registrovaných subjektov v ČR a v SR
Podiel exponovaných adries podľa počtu registrovaných subjektov v SR
Podiel exponovaných adries podľa počtu registrovaných subjektov v ČR

V Českej republike je najviac exponované adresné miesto v bytovom dome na Rybnej ulici 24 v Prahe. Sídlo si tam uvádza bezmála deväťtisíc právnických osôb a viac ako 600 fyzických osôb – podnikateľov. Je to zároveň virtuálna adresa, kde službu virtuálnej kancelárie na webstránke Simplyoffice.cz ponúka rovnomenná eseročka. Jej bývalí spoločníci Tomáš a Marcela Sýkorovci vlastnia v uvedenom bytovom dome dve bytové jednotky.

V Českej republike sa nepublikujú informácie o dlžníkoch verejnej správy. Rizikovosť konkrétnej českej adresy však vystihuje napríklad počet nespoľahlivých platiteľov DPH respektíve nespoľahlivých osôb (bývalí platitelia DPH závažným spôsobom porušujúci povinnosti vzťahujúce sa k správe daní). Alebo počet subjektov v insolvencii či v likvidácii.

Vo všetkých štyroch absolútnych parametroch dominuje Rybná 24 v Prahe. V obytnom objekte na významnej virtuálnej adrese V Zátiší 1 v Ostrave je však v likvidácii každý štvrtý registrovaný subjekt. Virtuálnu kanceláriu tu ponúka eseročka Domica Corporation, ktorú ovláda Milada Boráková. Tá je zároveň jediná majiteľka uvedeného bytového objektu.

Cintoríny neúspešných firiem

Karpatské námestie v Rači takmer vedie aj v počte registrovaných subjektov, ktoré sa nachádzajú v úpadku. Insolvenčné konanie beží pri zhruba 80 subjektoch. Najvyšší počet a hlavne väčší podiel skrachovaných entít eviduje FinStat pri bytovom dome na Svätovavrineckej 10 v Bratislave, kde sa v insolvenčnom procese nachádza takmer každý piaty registrovaný subjekt.

V počte registrovaných subjektov v likvidácii vedie panelák na Sedmokráskovej 6 v bratislavskom Ružinove: bezmála 370 spoločností, respektíve každá druhá registrovaná entita. Ide o adresu, pri ktorej FinStat identifikoval staršiu, neaktuálnu ponuku na zriadenie virtuálneho sídla. Propagovala ju eseročka virtualnesidlolacno.sk (menej spoľahlivý daňovník), ktorú ovláda český biely kôň a ktorá o hospodárskych výsledkoch informovala verejnosť naposledy účtovnou závierkou za rok 2017.

Sedmokráskovej 6 však kontrujú ďalšie dve bratislavské adresné miesta, na ktorých dohorievajú sviečky neúspešných firiem. Na Šustekovej 17 a Peterskej 20 sú v likvidácii skoro všetky registrované subjekty.

Príklady exponovaných adries s výrazným podielom registrovaných subjektov v likvidácii

Hniezda gastarbeitrov

Mnohé hromadné adresy slúžia ako formálne miesto podnikania, ktoré si v Živnostenskom registri uvádzajú zahraniční zamestnanci pracujúci pre tunajšie fabriky. Najviac exponovaným adresným miestom, na ktoré sedí tento popis, je rodinný dom na Ružovej ulici 1 v Zelenči. Vlastní ho Marian Dubovski a sídlo podnikania si v ňom uvádza vyše tisícšesťsto gastarbeitrov najmä z Balkánu a krajín východnej Európy. Ďalšia tisícka „živnostníkov“ si ako sídlo podnikania uvádza adresu v bytovom dome na Ulici Andreja Kubinu 16 v Trnave, kde M. Dubovski vlastní jednu bytovú jednotku.

Príklady klastrových adries na Slovensku

Keďže FinStat pri týchto exponovaných adresách vo verejných zdrojoch informácií neidentifikoval žiadnu ponuku konkrétneho poskytovateľa, ktorý by na nich ponúkal službu zriadenia virtuálneho sídla, eviduje ich len ako takzvané klastrové adresy. Do tejto kategórie patria napríklad aj adresy, na ktorých si holdingy registrujú dcérske flotily. Ako príklad môže slúžiť košická administratívna budova na Moldavskej ceste 8A, v ktorej sídlia dcéry lekárenského zoskupenia Dr. Max Holding zo skupiny Penta.

Pouličný „kiosk“ s poštovými boxami

Verejné ponuky konkrétnych poskytovateľov virtuálnych kancelárií či sídel FinStat identifikoval pri zhruba 40 percentách exponovaných adries. Zo subjektov registrovaných na slovenských exponovaných adresných miestach sídli na virtuálnych adresách zhruba každá druhá entita, v Česku až 70%.

FinStat identifikoval 125 českých a 107 slovenských poskytovateľov virtuálnych sídel, ktorí propagujú zriadenie virtuálnej kancelárie. Zvyčajne ich ponúkajú v nebytových priestoroch bytových domov, v administratívnych budovách alebo polyfunkčných objektoch, ale nezriedka aj v bytoch či rodinných domoch.

Obvykle nehnuteľnosti na prezentovaných adresách priamo vlastnia. Prípadne ich vlastnia ich koneční užívatelia výhod alebo s nimi personálne prepojené obchodné spoločnosti. Najviac subjektov na českých virtuálnych adresách „pasie“ eseročka Simply Office, na Slovensku zasa firmy L. Adamca.

Českí poskytovateliaKoneční užívatelia výhodSlovenskí poskytovateliaKoneční užívatelia výhod
Legal company, s.r.o.Ivo Kratěna, Antonín Podvalský (CZ)Virtuálna-adresa.sk, s.r.o.Mário Kovaľ, Nikola Svetozarov (SK)
Office Place CZ, s.r.o.Přemysl Kubáň (CZ)MojeSidlo, s.r.o. / All4Net, s.r.o.Lukáš Adamec (SK)
Officetime.cz, s.r.o.Denis Mufakarov (RUS)Onlive Invest, s.r.o.Ondrej Schmotzer (SK)
S.W Workspace holding, a.s.Adam Zvada (CZ)Parkman, s.r.o.Radoslav Junga, Roderik Junga (SK)
Sídlo, s.r.o.Viktor Zajčuk (UA)Rezident servis, s.r.o.Miroslav Sabo, František Valúch (SK)
Najvýznamnejší poskytovatelia virtuálnych sídel v ČR a SR (podľa počtu spracovaných adries)

Niektoré virtuálne sídla sa nachádzajú v budovách, ktoré sú v havarijnom stave. Ťažko by ste na nich hľadali vyvesené tabuľky s názvami sídliacich subjektov (čo vyžaduje zákon), keď na fasáde nedrží ani omietka. Inde to môže byť zasa stavba pripomínajúca unimobunku deklarovaná ako ubytovacie zariadenie s desiatkami poštových priečinkov a výdajným okienkom, kde by ste čakali skôr výdaj hotdogov než sídlo solídnych firiem.

Príklady virtuálnych adries s pochybnou nehnuteľnosťou
Pavol Suďa
Pavol Suďa Hlavný analytik
pavol.suda@finstat.sk