Analýzy Júl 2020

Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tis. firiem

Kvôli koronavírusu zverejnilo doteraz účtovné závierky iba 156 tis. firiem. Je to zhruba o 60 tis. firiem menej ako v minulom roku. Štát tým pádom dostane dane od týchto firiem s oneskorením.

Predĺžená zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna. Avšak, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou korónavírusu, vyhlásenou 12. marca, je lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Táto lehota platí bez ohľadu na to, či daňovník oznámil alebo neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Preto stále sledujeme vývoj zverejňovania účtovných závierok za rok 2019. Pozrite si denne aktualizovaný online prehľad ».

Aktuálne evidujeme, že svoju účtovnú závierku zverejnilo aj napriek týmto opatreniam viac ako 156 tis. firiem. V minulom roku, v rovnakom období, zverejnilo v predĺženom termíne do 30. júna svoju účtovnú závierku 215 tis. firiem a do konca roka necelých 219 tis. firiem. Preto stále očakávame, že približne 60 tis. firiem stále ešte len zverení svoju účtovnú závierku.

Významné spoločností, ktoré ešte nepodali svoju účtovnú závierku za rok 2019, sú napríklad Mobis Slovakia s.r.o., eustream, a.s., ZSE Energia, a.s. či MINERFIN, a.s., a zároveň aj potravinové reťazce ako TESCO STORES SR, a.s., Lidl Slovenská republika, v.o.s., Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktoré zverejňujú svoje účtovné závierky až v septembri.

Aké zaujímavé informácie sme zatiaľ zistili o viac ako 156 tis. firmách, ktoré zverejnili svoje výkazy?

  • Najväčšie tržby, viac ako 10 mld. eur, dosahuje VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  • Najväčší zisk, 607 mil. eur, má firma SPP Infrastructure, a. s. vďaka výnosu z dividend zo svojich dcérskych spoločností
  • Významne najväčšie aktíva vo výške 99,6 mld. eur má mediálne známa firma BARACUDA AMIZCLUB, s.r.o., ktorá sa nedávno premenovala na KOVÁČ – výroba kačičiek, s. r. o.
  • Najväčšiu splatnú daň, viac ako 65 mil. eur, má firma SPP – distribúcia, a.s.
  • Celkový zisk spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, klesol o 7%
  • Tržby analyzovaných spoločností rastú pomalšie, medziročne v roku 2019 len o 1,19%

Zo zverejnených účtovných závierok počítame online analýzu, aktualizovanú na dennej báze, v ktorej si môžete pozrieť vývoj tržieb, zisku, EBITDA a dane v medziročnom porovnaní a rôznom kategorizovaní. Prejsť na analýzu finančných výsledkov za rok 2019 »

Tržby

Vývoj tržieb 156 157 analyzovaných firiem zaznamenal menší medziročný nárast, než v predošlých rokoch. Tempo rastu je pomalšie a predstavuje iba 1,19%. Tento vývoj sa ale s pribúdajúcim počtom účtovných závierok môže zmeniť.

Prejsť na aktualizovaný rebríček firiem s najvyššími tržbami za rok 2019 »

EBITDA a zisk

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou) na základe údajov analyzovaných firiem ma pomalý a mierne rastúci trend a v roku 2019 predstavuje tento rast 2,18%. Výraznú zápornú EBITDA oproti ostatným analyzovaným firmám má spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vo výške 96 mil. eur.

Zisk analyzovaných firiem zaznamenal po prvýkrát za sledované obdobie od roku 2014 medziročný pokles, a to o 7,13%. Významnú stratu dosiahla firma U. S. Steel Košice, s.r.o. vo výške 63 mil. eur.

Prejsť na aktualizovaný rebríček firiem s najvyšším ziskom za rok 2019 »

Daň z príjmov

Od zavedenia daňových licencií v roku 2014 mala daň z príjmov rastúci trend. Avšak, aktuálna daň z príjmov na vzorke 156 157 firiem za rok 2019 klesla o 19,6% na 1 637 mil. eur. Do veľkej miery má na tento výsledok vplyv spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorého zaplatená splatná daň je 58,8 mil. eur a odložená daň je -186,7 mil. eur (zmena rezervy na daňové riziko súvisiace s transferovým oceňovaním), čo predstavuje spolu daň z príjmu -127,8 mil. eur. Zároveň o niečo menší vplyv na výsledok má aj U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorého splatná daň z príjmu je -8 mil. eur a odložená daň -21,3 mil. eur, čo predstavuje spolu daň z príjmu -29,7 mil. eur.

Prejsť na aktualizovaný rebríček firiem podľa najväčšej splatnej dane za rok 2019 »

Lepší prehľad celkového vývoja dostaneme po tom, ako zverejnia svoje účtovné závierky všetky spoločnosti. Avšak, presný termín posledného dňa na podanie daňového priznania a účtovných závierok, ktoré sú prílohou daňového priznania, ešte nie je presne známy a závisí od vývoja pandémie koronavírusu.

Uvádzané informácie sú aktuálne ku 6.7.2020. Denne aktualizovaný prehľad nájdete tu »

Miriama Pudišová
Miriama Pudišová Finančná manažérka
miriama.pudisova@finstat.sk