Konkurzné Novinky Február 2021

Schyľuje sa k úpadku desaťročia

Vo februárových Konkurzných novinkách FinStat upozorňuje, že v konkurze skončil prvý podnik zo skupiny Arca. Jej dcéra Arca Capital Slovakia zasa požiadala o reštrukturalizáciu, o ktorú sa usiluje aj jej materský holding, no v Českej republike, odkiaľ je skupina riadená.

Mesačný prehľad

34začatých konkurzných konaní5začaté reštrukturalizačné konania14vyhlásených konkurzov3povolená reštrukturalizácia

 

Vo februári súdy poskytli dočasnú ochranu piatim firmám, medzi ktorými je opäť i humenský výrobca syntetických vláken Nexis Fibers, zamestnávajúci zhruba štyri stovky ľudí. A povolili reštrukturalizáciu trom spoločnostiam, ktoré zamestnávajú približne sto pracovníkov. Ďalšia zhruba stovka zamestnancov pracovala pre 14 úpadcov, na majetok ktorých súdy minulý mesiac vyhlásili konkurz.

Najväčším zamestnávateľom a zároveň aj dlžníkom štátu a verejných poistných fondov spomedzi definitívne zbankrotovaných firiem je žilinská Gastro Sport. Tá prevádzkuje niekoľko reštaurácií a do minuloročnej jari aj štvorhviezdičkový hotel Villa Nečas. Prácu dávala trom desiatkam zamestnancov. Keďže dlhy k verejnému sektoru sa jej začali kopiť od lanského marca, zjavne doplatila na korona krízu.

Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb vo februári 2021
(EUR, podľa verejného dlhu)

           
ÚpadcaVyhl. K
Povol. R
Spisová
značka
OdvetvieKrajÚčtovný
rok
Počet
zam.
Celkové
aktíva
Čistý
obrat
Vlastné
imanie
Verejný
dlh
NEC-Trans, s.r.o.12.02.217R/1/2021PrepravaZA2019564 021 5984 723 191362844401807
Nevitel, a.s.26.02.2125R/1/2021StavebníctvoTT2019402 512 4671 717 838728587198034
Gastro Sport, s.r.o.03.02.212K/5/2020HORECAZA2019332880991 224 727-296076120531
Novitas, s.r.o.19.02.211K/1/2021VeľkoobchodPO2018285771496001-174602119056
r o t, s.r.o.23.02.212K/9/2020VeľkoobchodZA20199764108127980415269823283
Rezpa, s.r.o.10.02.213K/6/2020Drevo a papierZA2020122975881128530791019607
Arrow Oils Slovakia, s.r.o.19.02.211K/16/2020MaloobchodPO2019n229373462046-9756615722
JM plus SK, s.r.o.16.02.212K/2/2021StavebníctvoPO2019052040519-771517933
Amaro B, s.r.o.23.02.212K/3/2021ZdravotníctvoPO20196164515685840178887259
Lio-Tech, s.r.o.16.02.212R/2/2020KovovýrobaBB20195108170354140-12176499
Agroservis-Služby, s.r.o.04.02.2140K/7/2020Výroba elektrinyTN201922684191904076-2 783 9543935
K - Transport, s.r.o.10.02.217K/1/2021PrepravaZA201914924687729255173921
Luccass, s.r.o.19.02.2132K/9/2020StavebníctvoKE20197852623235234329422550
FLH Enalco - SQ, s.r.o.23.02.2128K/5/2020PoradenstvoNR201903 808 262022800857
Strestav, s.r.o.25.02.2132K/9/2020StavebníctvoBA201957551221 468 5503226820
Medical Metal, s.r.o.18.02.2127K/7/2020KovovýrobaNR201971 283 9994 385 5939019220
Uni-Mont, montážne práce, s.r.o.16.02.2128K/3/2020KovovýrobaNR2019257224563 010 9845929790

Podľa aktív je najväčšou skrachovanou spoločnosťou poradenská firma FLH Enalco – SQ, ktorej koneční užívatelia výhod sú rakúski občania Aaron Shatashvili a Gurami Cheny. Tá v priemyselnom parku pri Palárikove (okres Nové Zámky) rozostavala projekt kogeneračnej stanice, na ktorý jej Ministerstvo hospodárstva SR schválilo ešte v roku 2010 nenávratný finančný príspevok prevyšujúci štyri milióny eur.

Susednú parcelu v parku má prenajatú personálne prepojená spoločnosť Abades, ktorá mala oxid uhličitý vyprodukovaný kogeneračnou jednotkou spracúvať na potravinárske účely. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá financujúci rezort zastupuje, však FLH Enalco – SQ nedokázala zrealizovať projekt v dohodnutom termíne, preto štát od plnenia zmluvy odstúpil a subvenciu nevyplatil.

Významným februárovým úpadcom je ďalší energetický podnik – Agroservis-Služby, ktorý prevádzkuje bioplynovú stanicu vo Veľkým Uherciach so skoro megawattovým inštalovaným výkonom. Jeho rozhodujúcim spoločníkom je Biogas Holding, s.r.o. zo skupiny Arca Capital Slovakia, ktorá bola až do 21. januára 2021 pod dočasnou ochranou pred veriteľmi.

Tú jej zrušil súd na základe kvalifikovaného podnetu Odborového združenia železničiarov, ktoré vzápätí, hneď na začiatku februára, navrhlo Okresnému súdu Bratislava I jej konkurz. Začaté konkurzné konanie však prerušilo rozhodnutie inej sudkyne Veroniky Ileninovej, ktorá po opakovanom insolvenčnom návrhu rozhodla o začatí reštrukturalizačného konania s Arca Capital Slovakia.

V priebehu marca by mala rozhodnúť, či povolí reštrukturalizáciu najvýznamnejšej dcéry holdingu Arca Investments. Arca Capital Slovakia evidovala k 31.12.2019 najmä záväzky k prepojeným subjektom (zhruba 83 mil. eur) a bankám (vyše 55 mil. EUR), no 25,5 milióna eur dlžila aj iným investorom prostredníctvom vydaných dlhopisov. Jej kľúčovým aktívom sú pôžičky a podiely v troch desiatkach dcérskych firiem.

O reštrukturalizáciu sa usiluje aj materská skupina. Ale v Českej republike, odkiaľ ju jej slovenskí majitelia údajne riadia a kde má sídliť aj väčšina jej veriteľov. Proti zamietnutiu jej insolvenčného návrhu na reorganizáciu na Mestskom súde v Prahe sa odvolala. No ak jej tento zámer neprejde ani u vyššej súdnej inštancie, ktorá vec prevzala začiatkom marca, je podľa Denníka E pripravená reštrukturalizovať sa na Slovensku. Podľa insolvenčného návrhu z 3.1.2021 jej záväzky zo zmeniek prevyšujú sedemsto miliónov eur (18,6 mld. Kč), pričom minimálne tretina bola v tom čase po lehote splatnosti viac ako tri mesiace.

Konkurzy a reštrukturalizácie za uplynulých 14 mesiacov
Štruktúra navrhovateľov
Pavol Suďa
Pavol Suďa Hlavný analytik finstat.sk