Konkurzné Novinky Jún 2022

Skrachovala prvá politicky exponovaná osoba

FinStat sa zaoberá úpadkami právnických osôb, no v júnových Konkurzných novinkách si nemohol nechať ujsť osobný bankrot Pavla Vorobjova, bývalého riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá na Slovensku zastrešuje boj s praním špinavých peňazí. Je to prvý krach politicky exponovanej osoby v slovenskej histórii.

Mesačný prehľad

39začatých konkurzných konaní3začaté reštrukturalizačné konania19vyhlásených konkurzov3povolené reštrukturalizácie

 

S rastúcimi letnými teplotami mierne opadla aj insolvenčná aktivita. Súdy v júni vyhlásili konkurz na majetok 19 právnických osôb. V tretine prípadov formou tzv. malého konkurzu. No a v troch prípadoch došlo k premene reštrukturalizácie na definitívny bankrot. Týkalo sa to firiem podnikajúcich v stavebno-developerskom biznise, personálne prepojených so skupinou Arca. Trom ďalším úpadcom, ktorí zamestnávajú dovedna 54 pracovníkov a štátu dlžia vyše pol milióna eur, povolili súdy reštrukturalizáciu.

Najväčšie „polienka v ohni“ mala v júni insolvenčná stálica skupina Arca, sama v úpadku. Popri už spomenutých troch premenách reštrukturalizácií (ACS4, ACS Kominárska a ACS Dúbravka) konkurz na majetok jej predlženej dcéry Nova Real Estate Finance navrhol vyhlásiť veriteľ RYG Investments, personálne prepojený na Pavla Krúpu, bývalého partnera skupiny. Nova síce k 31.12.2021 evidovala čisté aktíva za viac ako 67 miliónov eur, investované hlavne v dlhodobých pôžičkách poskytnutých materskej firme, ale aj záväzky z vydaných dlhopisov za bezmála 73 miliónov eur. Už od roku 2020 vykazuje výrazné záporné vlastné imanie.

Konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb v júni 2022
(EUR, zoradené podľa čistého obratu)

ÚpadcaVyhl. K
Povol. R
Spisová
značka
OdvetvieKrajÚčtovný
rok
Počet
zam.
Celkové
aktíva
Čistý
obrat
Vlastné
imanie
Verejný
dlh
Drevo SK, s.r.o.21.06.2226K/6/2022VeľkoobchodKE2009n583762418326353-78857762240374
SCP Papier, a.s.18.06.229R/1/2022VeľkoobchodZA2021215169030483725366326692144
Denny Trans, s.r.o.18.06.221R/3/2022PrepravaPO2020201 183 0222083742-257001200187
Majka Transport, s.r.o.22.06.222K/9/2022PrepravaPO2020163481871 344 12143469225236
Godor Trans, s.r.o.25.06.222K/2/2022PrepravaZA20215186551 277 060-28176134169
Zelený dvor Košice, s.r.o.25.06.2230R/2/2022MaloobchodKE2020132678038291117182728261959
Trewin, s.r.o. v konkurze07.06.2238K/17/2022KovovýrobaTN202145812832515602103977906
Sun Consulting, s.r.o. v konkurze07.06.2223K/2/2022Cestovný ruchBA2017n555282391243269383119
Goldenline, s.r.o. v konkurze16.06.2233K/4/2022PrepravaBA202030114469164887-779657918
Sista, s.r.o.14.06.2233K/23/2022HORECABA202101569190843-3805988
Eini, s.r.o.24.06.2230K/1/2022ObchodNR20210140295996-193640
Elbiopelet, s.r.o. v konkurze17.06.2232K/13/2022VýrobaBA2021n1658791628-8245350
ACS 4, s.r.o. v reštrukturalizácii22.06.2231R/4/2021RealityBA202101 981 5931320-6228190
Knapp, s.r.o.02.06.223K/12/2022StrojárstvoZA2021n162391169-616420
Reprox, a.s.24.06.2232K/37/2021ObchodKE202101770-16975740
ACS Kominárska, s.r.o. v reštrukturalizácii22.06.2233R/4/2021RealityBA2021n31836600-8258290
ACS Dúbravka, s.r.o.22.06.2231R/1/2021StavebníctvoBA2020027989620-1045720
Orco Empire, s.r.o.22.06.221K/9/2022MaloobchodPO2021029130-191046948
Mec trade, s.r.o.16.06.2230K/3/2022VeľkoobchodNR2021044110-99140102551
Rotor, s.r.o. v konkurze14.06.2227K/4/2022StavebníctvoBA20200-170980-348728852
Duox, s.r.o. v konkurze10.06.229K/2/2022ObchodBA20200697380-535241523
Monteam.Sk, s.r.o.01.06.2240K/1/2022StavebníctvoBA20202000541

Najväčším daňovým dlžníkom medzi júnovými úpadcami je firma Drevo SK, ktorú ovláda Daniela Bednárová, družka Mikuláša Varehu, právoplatne odsúdeného za daňové podvody s DPH. Spoločnosť informovala o svojom hospodárení naposledy za rok 2009. Jej daňové nedoplatky eviduje Finančná správa minimálne od roku 2013. Kulminovali na konci roka 2018 na bezmála šiestich miliónoch eur. No časť pohľadávky daniari zrejme postúpili na Slovenskú konsolidačnú, štátnu agentúru, ktorá vymáha dubiózne dlhy. Aj tak však Drevo SK dlhuje štátu stále viac než 2,2 milióna eur.

Peniaze verejnému sektoru dlžia aj spoločnosti, ktoré do konkurzu posiela dvojica českých bankrotových agentúr ovládaných Veronikou Bilkovičovou, ktorá si svoj domicil uvádza v Bratislave. V máji poslala do konkurzu desať úpadcov, ktorí na daniach a poistných odvodoch dlžili cez 311-tisíc eur. V júni k nim pridala ďalších päť dcér, ktoré krátko pred úpadkom získala od ich bývalých majiteľov a ktoré daniarom a verejným poistným fondom dlhujú ďalších bezmála 152-tisíc eur.

FinStat sleduje a analyzuje primárne úpadky právnických osôb, no jeho pozornosti nemohol ujsť júnový osobný krach Pavla Vorobjova, bývalého riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá je najvyššou verejnou autoritou zastrešujúcou boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ľudovo povedané s praním špinavých peňazí (v angličtine Anti-Money Laundering, v skratke AML).

FinStat poskytuje klientom profesionálny servis AML. Povinným osobám pomáha identifikovať činovníkov, ktorým bol zverený výkon významnej verejnej funkcie. A sleduje aj ich reputáciu, najmä neštandardné väzby a prípadnú trestnú činnosť. Špecializovaný trestný súd Pavla Vorobjova v máji právoplatne odsúdil na dva roky odňatia slobody a na trest prepadnutia majetku, ktorý Okresný súd v Žiline vykonal vyhlásením konkurzu na jeho majetok. Je to tak prvý prípad na Slovensku, keď zbankrotovala takzvaná politicky exponovaná osoba.

Konkurzy a reštrukturalizácie za uplynulých 15 mesiacov
Štruktúra navrhovateľov úpadkov
Pavol Suďa
Pavol Suďa Hlavný analytik finstat.sk